Administració de comunitats

El nostre departament d’administració de comunitats s’ocupa de donar solucions els aspectes que sorgeixen o formen part d'una comunitat de propietaris . El nostre objectiu és aportar solucions a les incidències del dia a dia de la comunitat en:

Gestió econòmica i administrativa amb la constitució i legalització de la comunitat, assistència a les Juntes Generals ordinàries i Extraordinàries, redacció i tramesa de convocatòries, transcripció de les actes al llibre d’actes, execució dels acords presos per la Junta, presentació del pressupost d’actuació de l’exercici i el balanç i estat de comptes al final de l’exercici, confecció rebuts, cobrament i seguiment de cobrament dels mateixos, control de la morositat, pagament despeses ordinàries, redacció de regim intern, estatuts i custodia de documentació i assessorament.

Gestió de manteniment petició pressupostos a industrials per la seva presentació al president de la comunitat o a la junta de propietaris, tramitació i seguiment d’incidències.

Sol·liciti pressupost.