POLÍTICA DE PROTECCIÓ PER CESSIÓ DE DADES

Conforme l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades de caràcter personal aportades a aquesta empresa, ja provinguin del propi interessat o de persona autoritzada per ell, seran incorporades a uns fitxers automatitzats degudament inscrits dels que és responsable Farners Carme Marta SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. essent necessàries per la relació contractual i les finalitats de les quals són el correcte desenvolupament, control i compliment dels serveis que siguin contractats.

Les seves dades únicament seran utilitzades per les finalitats anteriorment esmentades i no seran cedides a terceres persones, excepte aquelles comunicacions a les Autoritats, Organismes o Oficines de les Administracions públiques que van ser consentides per l’interessat o persona per ell autoritzada pel correcte compliment de les obligacions nascudes del serveis contractats, o que resultin preceptives o autoritzades per Llei. Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, pot fer-ho dirigint-se per escrit a la següent adreça: ANSELM CLAVÈ 56-58 BAIXOS, 17430 STA. COLOMA DE FARNERS (GIRONA).

Farners Carme Marta SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. i SALAMAÑA, SL , garantirà la privacitat de les dades personals que obren en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentaries que eviten, en la mesura del possible, la seva alteració, la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Una vegada deixin de ser necessàries les dades personals proporcionades, es procedirà a la seva cancel•lació en els nostres fitxers i a la destrucció o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en els que es reculli la informació amb dades personals facilitades, sense que s'admeti la conservació de copies de l’esmentada informació.

Conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals han estat incorporades a uns fitxers denominats VENDES i GESTIO, dels que és responsable Farners Carme Marta SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. i SALAMAÑA, SL la finalitat de la qual és la gestió integral de l’activitat de l’Empresa
Les seves dades seran utilitzades per la finalitat anteriorment esmentada.
Si desitja fer us dels seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, podrà dirigir-se per escrit a la següent adreça: ANSELM CLAVE 56-58 BAIXOS, 17430 STA. COLOMA DE FARNERS (GIRONA).

Farners Carme Marta SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. i SALAMAÑA, SL els informa que les seves dades seran cedides a l’Empresa SALAMAÑA, SL i Farners Carme Marta SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. respectivament amb la finalitat de oferir serveis de corredoria d’assegurances i administració de finques

De no rebre comunicació en contra, entendrem que Vostè permet aquesta cessió.

Les pàgines de tercers enllaçades des del lloc web poden no estar controlades per Farners Carme Marta SERVEIS IMMOBILIARIS, SL i SALAMAÑA, SL, per la qual cosa la companyia no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat, ni de cap canvi, modificació o actualització dels llocs esmentats. Farners Carme Marta SERVEIS IMMOBILIARIS, SL i SALAMAÑA, SL, només està proporcionant els enllaços per a la comoditat del l’usuari, entenent que la inserció de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc. Els enllaços han estat creats amb l’objectiu d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d‘informació que li poden ser d’interès i on podrà ampliar o consultar les dades donades.
Farners Carme Marta SERVEIS IMMOBILIARIS, SL i SALAMAÑA, SL, no es fa responsable del resultat obtingut de la navegació pels enllaços esmentats i tampoc de les conseqüències que se’n deriven.